Medlemsmøte om sentrumsplan Vikhammer

Velkommen til en liten diskusjon rundt sentrumsplanen på Vikhammer. Planen blir fremlagt nå i vår, og det er kommet inn mange innspill, og kanskje til dels motstridende innspill. 

Vi legger opp til en uformell debatt, med litt takhøyde og mulighet til å ta opp viktige momenter hos medlemmene i forhold til planen.

 Hvor detaljert bør vi gjøre det?

  • Bør vi ha noen mening rundt materialbruk i bygg?
  • Hva med byggehøyder?
  • Hva mener vi om miljøgate og hva legger vi i begrepet?
  • Hvordan skal vi fortette eksisterende villastrøk?
  • Hvilke hensyn skal vi ta til eksisterende nabolag kontra utvikling over tid?
  • Vikhammerløkka?
  • Næring kontra boliger.

 Det blir servert kaffe og kaker. Velkommen til en god prat!

 

Vennlig hilsen,

Styret
Malvik Høyre