Medlemsmøte - Plassering av ny ungdomsskole på Vikhammer


Kommunestyregruppa vil gjerne invitere til et medlemsmøte rundt mulige løsninger for plassering av ny ungdomsskole på Vikhammer.

Etter planen skulle denne saken komme opp i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) 22.10.2020.

Vårt medlem i ARESAM, Anders Frost, har fått melding fra utvalgsleder om at saken likevel ikke kommer opp. Dette da alle sakspapirer visstnok enda ikke foreligger, i følge utvalgsleder.
Vi må derfor basere diskusjonen på det vi vet, og innstillingen etter første gangs behandling. 

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen!