Oppstartsmøte for listekandidater

Tidligere ordfører i Malvik kommune, Gudmund Beitland (H) innleder til møtet.

Agenda:

Innledning ved Gudmund Beitland.

Orientering om valgkampen.

Praktiske opplysninger om å være folkevalgt.