Styremøte - konstituering av styret

Konstituerende styremøte.