Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ørland skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning. Høyre skal jobbe med deg - ikke mot deg!

Se vår politikk

Oppvekst

Oppvekstsektoren i Ørland skal være blant de beste i landet, og ha et godt arbeidsmiljø med ro og struktur for både barn, foresatte og ansatte.

Barne- og ungdomsarbeid

Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Ørland Høyre vil ha et levende lokalmiljø for å sikre et trygt og inkluderende lokalsamfunn.

Helse

Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsrelaterte helseproblem og å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkearbeidet.

Tom Myrvold - Ordførerkandidat, Ørland Høyre

Tom Myrvold

Ordførerkandidat, Ørland Høyre

Kontakt

Ørland Høyre

Hans Kristian Norset

Leder
Telefon 91717000

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Aktuelt

Portrettbilder av Pål Sæther Eiden og Tom Myrvold
Torbjørn og Erna snakker med eleever

Våre folk