Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ørland skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning. Høyre skal jobbe med deg - ikke mot deg!

Se vår politikk

Aktuelt

Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Oppvekst

Oppvekstsektoren i Ørland skal være blant de beste i landet, og ha et godt arbeidsmiljø med ro og struktur for både barn, foresatte og ansatte.

Barne- og ungdomsarbeid

Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Ørland Høyre vil ha et levende lokalmiljø for å sikre et trygt og inkluderende lokalsamfunn.

Helse

Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsrelaterte helseproblem og å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkearbeidet.

Tom Myrvold - Ordfører, Ørland

Tom Myrvold

Ordfører, Ørland

Kontakt

Ørland Høyre

Therese Mossing Eidsaune

Leder
Telefon 48074008

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Våre folk