Vår visjon

Ørland skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning. Høyre skal jobbe med deg - ikke mot deg!

Våre hovedsaker

Oppvekst

Oppvekstsektoren i Ørland skal være blant de beste i landet, og ha et godt arbeidsmiljø med ro og struktur for både barn, foresatte og ansatte.

Barne- og ungdomsarbeid

Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Ørland Høyre vil ha et levende lokalmiljø for å sikre et trygt og inkluderende lokalsamfunn.

Helse

Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsrelaterte helseproblem og å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkearbeidet.

Idrett, kultur og frivillighet

Høyre vil gi frivilligheten gode vilkår, og legge til rette for at ildsjeler stimuleres i sin aktivitet.

Se vår politikk

Ørland

Trøndelag

Kontakt

Hans Kristian Norset
Leder
Telefon: 91717000

Stephen Ørmen Johnsen
Fylkessekretær
Telefon: 92669958

Aktuelt

Årsmøte Ørland Høyre

Årsmøte Ørland Høyre

Ørland Høyre inviterer til Årsmøte tirsdag 23 jan kl 1900 på Kultursenteret, møterom Balsnes. Saker til Årsmøtet må være Styret i hende...

Kulturliv eller politisk kultur?

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat Gunnhild Tettli har i tilsvar på mitt debattinnlegg i Fosna-Folket av 18. august d.å....

Våre folk