Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ørland skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning. Høyre skal jobbe med deg - ikke mot deg!

Se vår politikk

Oppvekst

Oppvekstsektoren i Ørland skal være blant de beste i landet, og ha et godt arbeidsmiljø med ro og struktur for både barn, foresatte og ansatte.

Barne- og ungdomsarbeid

Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Ørland Høyre vil ha et levende lokalmiljø for å sikre et trygt og inkluderende lokalsamfunn.

Helse

Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsrelaterte helseproblem og å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkearbeidet.

Kontakt

Ørland Høyre

Hans Kristian Norset

Leder
Telefon 91717000

Stephen Ørmen Johnsen

Fylkessekretær
Telefon 92669958

Kalender

28 feb

Nominasjonsmøte/Øvrige på listen

Sted: Ørland Rådhus
Dato: 28. feb 2019
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk