Vår visjon

Ørland skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning. Høyre skal jobbe med deg - ikke mot deg!

Våre hovedsaker

Oppvekst

Oppvekstsektoren i Ørland skal være blant de beste i landet, og ha et godt arbeidsmiljø med ro og struktur for både barn, foresatte og ansatte.

Barne- og ungdomsarbeid

Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Ørland Høyre vil ha et levende lokalmiljø for å sikre et trygt og inkluderende lokalsamfunn.

Helse

Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsrelaterte helseproblem og å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkearbeidet.

Idrett, kultur og frivillighet

Høyre vil gi frivilligheten gode vilkår, og legge til rette for at ildsjeler stimuleres i sin aktivitet.

Se vår politikk
Tom Myrvold, Ordfører, Ørland
Tom Myrvold
Ordfører, Ørland

Ørland kommune

Trøndelag

Kontakt

Tom Myrvold
Leder
Telefon: 48867329

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Aktuelt

Kulturliv eller politisk kultur?

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat Gunnhild Tettli har i tilsvar på mitt debattinnlegg i Fosna-Folket av 18. august d.å....

Ja til Ørlandskulturen!

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat i Ørland, Gunnhild Tettli, går i Fosna-Folket 13. august til angrep på Høyre  og utvalgte...

Våre folk