Aktuelt

Årsmøte Ørland Høyre

Ørland Høyre inviterer til Årsmøte tirsdag 23 jan kl 1900 på Kultursenteret, møterom Balsnes. Saker til Årsmøtet må være Styret i hende senest 9 jan. Mvh Styret. ...

Ja til Ørlandskulturen!

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat i Ørland, Gunnhild Tettli, går i Fosna-Folket 13. august til angrep på Høyre  og utvalgte eksempler på partiets kulturpolitikk. Ikke uventet - det er enklere å kritisere andre enn å synliggjøre effekter av egen politikk....

Kulturliv eller politisk kultur?

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat Gunnhild Tettli har i tilsvar på mitt debattinnlegg i Fosna-Folket av 18. august d.å. tilsynelatende ikke fått med seg mitt hovedpoeng. Like lite som Tettlis kulturpolitiske skryteliste sier om hva Høyre har hatt som alternative forslag til ressursbruk i sine budsjettforslag, synliggjør opplistingen ikke hvilke konsekvenser dette har hatt for andre lovpålagte...