Årsmøte Ørland Høyre

Ørland Høyre inviterer til Årsmøte tirsdag 23 jan kl 1900 på Kultursenteret, møterom Balsnes. Saker til Årsmøtet må være Styret i hende senest 9 jan. Mvh Styret.