Årsmøte

Ørland Høyre inviterer til årsmøte 26.november kl 1800 på Ørland Rådhus/møterom Balsnes. Saker til behandling må være Styret i hende innen 12.november. Vel møtt!