Ja til Ørlandskulturen!

Kultur

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat i Ørland, Gunnhild Tettli, går i Fosna-Folket 13. august til angrep på Høyre  og utvalgte eksempler på partiets kulturpolitikk. Ikke uventet - det er enklere å kritisere andre enn å synliggjøre effekter av egen politikk.

Debattinnlegget gir en god oversikt over kulturtilbudet i Ørland. Som ansatt i Ørland Kultursenter er det ikke mindre å forvente at Gunnhild Tettli tilsynelatende har et slikt engasjement i saken. Som styremedlem av Ørland Kultursenter og leder av Ørland Ballklubb vil jeg tilsvarende påberope meg å ha kunnskap om kultursenteret, kommunens kulturliv og frivillighetens kår i Ørland. For kommunens innbyggere er det neppe en overraskelse at «Ørlandskulturen» kjennetegnes av kvalitet og bredde i stor grad tuftet på frivillighet. Vi bor der, ser det hver dag, og er alle en del av kulturlivet på en eller annen måte. Av samme grunn føler jeg meg trygg på at kommunens innbyggere vet at kulturkommunen Ørland ikke er skapt av AP alene.

Det kunne vært fristende å gjengi hele vårt valgprogram på kulturområdet, men la meg avgrense meg til å referer HELE punktet i programmet Tettli refererer til: «Bidra til god og riktig drift av Ørland Kultursenter med kulturskole og kulturaktiviteter av høy kvalitet og med ett allsidig tilbud». Eksemplene APs varaordførerkandidat selv gjengir er utmerkede eksempler på hva også Høyre anser å være aktiviteter av høy kvalitet og et allsidig tilbud.

Ørland kommune har de siste 2 årene spart inn over ca 14 millioner på budsjettet - alt for å unngå å havne på ROBEK-listen. Dette har vi klart gjennom knallharde økonomiske prioriteringer og økonomiske nedtrekk på alle sektorer. Når man ser utfordringene Bjugn kommune står ovenfor ved å være på en slik liste har dette vært en riktig prioritering. Imidlertid har ingenting av dette være mulig uten en dyktig administrasjon og ikke minst de ansattes innsats i perioden. MEN, dette har hatt sin pris. Sykefraværsstatistikken viser feil utvikling for flere sektorer, og ansatte tilkjennegir at kutt i grunnbemanning ikke kan fortsette uten at tjenestetilbudet blir rammet. Høyre er svært bevisst å snu utviklingen.

Ørland Kultursenter har de siste par år også fått noe reduserte overføringer, men ikke mer enn at virksomheten i samme periode har maktet å gjøre avsetninger til egne drifts- og investeringsfond i størrelsesorden 600-700.000 kr, ganske nøyaktig hva Høyre har foreslått som «kutt» i samme periode. Slik det fremgår over har øvrige kommunale områder ikke hatt samme økonomiske virkelighet å operere under. Hva APs varaordførerkandidat refererer til som «kuttforslag» innen kulturområdet fra Høyre har alltid hatt en klar alternativ prioritering på fra vår side. Vi har foreslått samme midler omprioritert til styrket skolehelsetjeneste, helårsåpen SFO, oppdatert læreverk i skolen for å nevne noen. Høyre har som prinsipp ivareta en helhet i våre budsjettforslag - ikke late som om satsing på ett område ikke har innvirkning for øvrige tjenestetilbud.

La det derfor ikke være tvil om at Høyre har samme virkelighetsforståelse som AP på at Ørland har et rikt og variert kulturliv, med høy kvalitet basert på frivillighet. Det kan vi alle være stolte av og hegne om. Spørsmålet du som velger bør stille deg er hvorvidt skolene våre, eldreomsorgen, veier og kommunalt tjenestetilbud forøvrig har et tilsvarende nivå?

Tom Myrvold
Ordførerkandidat Høyre