Kandidatintervju: Marit SlettenMarit Sletten står på 3. plass på Ørland Høyres liste

46 år
Samboer og 2 barn
Daglig leder og medeier i Bakeribaren

Hvorfor stiller du til valg for Høyre?

For meg er Høyre det partiet som står meg nærmest. Lokalt har Høyre vist,med sine budsjetter, et ønske om en ansvarlig økonomisk styring av kommunen. Dette er for meg viktig.

Hva er dine hjertesaker?

Å gi barn og unge mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet. Dette er en viktig faktor for trivsel, samhørighet og bolyst. Ved å bygge Ørland Arena, får vi en hall som rommer allsidighet. Ikke minst bedre tilgang på treningstid for alle, dette har vært en utfordring de siste årene. Det gir også klubber, lag og foreninger muligheter for å gjennomføre større cup’er, stevner og andre arrangementer som gir inntjening.

Å gi elever i grunnskolen et best mulig læringsutbytte og faglig grunnlag slik at de står godt rustet for videre skole- og yrkesvalg. Mitt mål er at elevene skal få et best mulig læringsutbytte og faglig grunnlag i grunnskolen, slik at de står godt rustet for videre skole- og yrkesvalg. Er litt gammeldags og har tro på orden, ro og ikke minst respekt, for både elever og lærere.

Å bidra til et variert og lønnsomt næringsliv. Det er verdien av arbeidet vårt som er grunnlaget for velstanden i samfunnet og familiers økonomi. Gjennom min erfaring som næringsdrivende mener jeg det er viktig å legge til rette for utvikling, men synes det er like viktig å ta vare på det næringslivet vi har. Vi er en forholdsvis liten kommune, men vi har et unikt næringsliv som vi skal være stolt av.

Verdier må skapes, før de kan deles.

Hvorfor skal de velge DEG og Høyre ved årets valg?

Økonomien påvirker nesten alt vi holder på med. Nå har det vært mye kutt i barnehage, skole og helsesektoren i flere år. Med de låneopptakene som det legges opp til av SP og Ap, ser jeg ikke noe lys i tunnelen. Jeg ønsker å kunne være med å bidra til å snu den trenden. Det blir ikke enkelt, men har tro på at det går om man gjør de riktige og viktige valgene.