Nominasjonsliste for Ørland Høyre til kommunevalget 2019

Nominasjonskomiteen har bestått av:

 • Inger Johanne Vik – Leder
 • Ola Vollan
 • Randi Martinsen
 • Marit Sletten
 • Trond Amundsveen
 • Hans Kristian Norset


Nominasjonskomiteen har hatt 11 møter fra 6.sept til 15. februar hvor vi har vært så heldige å ha mange gode kandidater å velge blant. Dessverre fikk vi ikke med alle aktuelle navn da det er maksimalt tillatt med 41 kandidater på lista. Nominasjonskomiteen har valgt å sikre god deltakelse fra begge kommuner ved å fylle halvparten av lista fra hver av kommunene (Bjugn og Ørland).

Videre har nominasjonskomiteen valgt å kumulere de 6 øverste navnene, også her med 3 fra hver kommune, og disse 6 er nok sikret plass i det nye kommunestyret.

Det betyr at alle fra plass 7 til 41 har lik mulighet til å komme inn i det nye kommunestyret  da det er personstemmer på den enkelte som vil avgjøre dette på valgdagen.

Det har vært et meget godt samarbeid i nominasjonskomiteen, og det er en enstemmig komite som legger frem denne lista som forslag til nominasjonsmøte 28.februar.

Her er komiteens forslag til nominasjonsmøte 28.februar: 

 1. Tom Myrvold (KUM)
 2. Hilde Kristin Sandvik (KUM)
 3. Einar Aaland (KUM)
 4. Anne Bjørnerud (KUM)
 5. John Olav Stranden (KUM)
 6. Bjørnar Nesholen (KUM)
 7. Aud Leikvang
 8. Erika Lyngen
 9. Ketil Halvor Sundseth
 10. Thor Bretting
 11. Tore Melhuus
 12. Lars Arne Raanes
 13. Randi Martinsen
 14. Nina Finseth
 15. Wenche Strøm Vollan
 16. Knut Sigurd Ljøkelsøy
 17. Martin Grøntvedt
 18. Trond Amundsveen
 19. Eva Standahl
 20. Ole Martin Hågård
 21. Arne Brandvik
 22. Ida Margrethe Nordtvedt Hafstad
 23. Inger Johanne Vik
 24. John Olav Rødsjø
 25. Nils Magne Angelvik
 26. Kari Aune
 27. Lise Olden
 28. Audun Blix
 29. Eirik Lundemo
 30. Frida Eide
 31. Rune Skogø
 32. Anna Marie Melhuus
 33. Henna Eidsaune
 34. Ola Vollan
 35. Mona Sjøli
 36. Lars Braa
 37. Kari Overskaug Brandvik
 38. Mats Hagen
 39. Sonja Christiansen
 40. Marit Sletten