Nye Ørland Høyres ordførerkandidat


Nye Ørland kommune har store utviklingsmuligheter knyttet til kampflybase, blå sektor, vindkraft og kulturbasert næringsliv. Erfaringen er at sterke vekstimpulser og gode planer ikke er nok til å skape vekst. Det er derfor viktig å skape tilstrekkelig slagkraft for å ta ut potensialet for vekst og utvikling. Det gjør vi gjennom å tiltrekke oss nye mennesker, kompetanse og næringsliv. 
Jeg gleder meg til jobben! 😀