Nytt Styre i Ørland Senior Høyre

Fra venstre: Ola Vollan, Peggy Finboe, Tore Nilsen, Anna Marie Melhuus, Arne Brandvik og Thor Bretting.

Seniorforeningen i nye Ørland Høyre hadde i november sitt første årsmøte etter foreningssammenslåingen.

Det nye Styret består av følgende: 

  • Leder – Arne Brandvik
  • Nestleder – Tor Bretting
  • Styrem. – Inger J Vik
  • Styrem. – Peggy Finboe
  • Styrem. – Ola Vollan

 Følgende varamedlemer til Styret ble valgt:

  • Tore Nilsen
  • Nils Magne Angelvik
  • Anna Marie Melhuus

Dere som ønsker å vite mere om seniorarbeidet i Ørland Høyre kan ta kontakt med Arne Brandvik, tlf 90099739, eller Thor Bretting, tlf 95730909.