Åpent gruppemøte

Gruppemøte for Ørland Høyre

Agenda:
Saker og hendelser blir diskutert.
Møteleder: Anne Bjørnerud (gruppeleder)

Oppmøte ved dør på nivået over hovedinngangen. Hvis du er usikker så vil det alltid stå folk der i minuttene før kl 18.00.