Kontakt

Adresse

Arvid Lillerud
7130 BREKSTAD

Våre folk

Se våre politikere

Om Ørland Høyre

Ørland Høyre ledes av Tom Myrvold

Vi tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi innbyggerne handlingsrom og muligheter. Politikken skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle et godt lokalsamfunn - ikke en motspiller. Vi vil slippe alle gode krefter til for å løse oppgavene til fellesskapets beste. Deltakelse skaper nærhet, kreativitet og et inkluderende lokalsamfunn.