Kontakt

Vi tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi innbyggerne handlingsrom og muligheter. Politikken skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle et godt lokalsamfunn - ikke en motspiller. Vi vil slippe alle gode krefter til for å løse oppgavene til fellesskapets beste. Deltakelse skaper nærhet, kreativitet og et inkluderende lokalsamfunn.

Adresse

c/o Trøndelag Høyre, Fjordgt. 7
7010 TRONDHEIM

Telefon

48074008

Ørland Høyre

Ørland Høyre ledes av Therese Mossing Eidsaune

Vi tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi innbyggerne handlingsrom og muligheter. Politikken skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle et godt lokalsamfunn - ikke en motspiller. Vi vil slippe alle gode krefter til for å løse oppgavene til fellesskapets beste. Deltakelse skaper nærhet, kreativitet og et inkluderende lokalsamfunn.