Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Larvik Høyre vil sikre åpne politiske prosesser med forutsigbarhet for innbyggere, utbyggere og bedrifter. Med bakgrunn i Høyres verdier vil Larvik Høyre søke å samarbeide i en bred borgerlig allianse. Det vil gi mest mulig gjennomføring av Høyres politikk.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Verdiskaping

Høyre vil arbeide for at Larvik skal oppleves som attraktiv for både etablerte næringer, tilflyttende virksomheter, samt innovatører og gründere.

By- og stedsutvikling

Larvik Høyre vil prioritere en framtidsrettet by- og stedsutvikling. Larvik kommune har attraktive og levende distrikter og tettsteder, som alle har utviklet sin egenart. Denne mener vi det er viktig å ivareta og videreutvikle.

Bolig- og arealpolitikk

Høyre er imot boplikt i Larvik kommune. Boplikten har vist seg ikke å virke etter hensikten, og er en kraftig inngripen i den private eiendomsretten. Krav om boplikt kan dempe investeringslysten og derved svekke utviklingsmuligheten i kommunen.

Oppvekst og idrett

Larvik Høyre vil øke kommunale midler til investeringer i breddeanlegg, samt drift og vedlikehold av disse.

Erik Bringedal - Ordfører, Larvik

Erik Bringedal

Ordfører, Larvik

Kontakt

Larvik Høyre

Mari Pran

Leder
Telefon 91325431

Ole Espen Strand

Fylkessekretær
Telefon 91340541

Kalender

24 nov

Årsmøte - Larvik Høyre

Sted: Høyres hus, Prinsegata 6
Dato: 24. nov 2020
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk