En inkluderende kunnskapsskole

De orda er overskriften i Høyres program for skole politikken 1. til 10 klasse.

Det er sikkert ingen som er uenig i den overskriften, men hva betyr det egentlig.


Selv har vi 4 barn. To voksne gutter på 20 og 23 som prøver seg på arbeidsliv og studenttilværelse og tvillingjenter på 12 som skal begynne på ungdomsskolen til høsten. Det er interessant å følge barn gjennom så mange år i norsk skole. Det har forandret seg underveis selvfølgelig med skiftende skolepolitikk og læreplaner. Men en ting har stått fast hele tiden. Undervisningen skal tilpasses hvert enkelt barn. Vi har i varierende grad opplevd at det er tilfelle. Det går best, ser det ut til, når barnet tilpasser seg undervisningen.

I de neste 4 årene vil Høyre bygge videre på Kunnskapsløftet og i enda større grad tilpasse undervisningen det enkelte barn. For å få dette til vil vi:

  • Satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne.
  • Ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer.
  • Legge bedre til rette for evnerike barn i skolen.
  • Følge opp forenklingen av læreplanene slik at de blir mer oversiktlige og gir rom for større faglig fordypning.
  • Ta i bruk flere digitale læremidler for å styrke elevenes digitale ferdigheter, gjøre undervisningen mer variert og følge opp den enkelte elev bedre.

Nå gleder vi oss til skolestart. Jentene skal i hver sin klasse og begge får to nyutdanna engasjerte lærere som er opptatt av nye læringsverktøy og hva som egentlig får barn til å ville lære noe. For det er faktisk forutsetningen for all læring, du må ville det. De to lærerne har formidlet at de har frihet til å tilpasse undervisningen underveis for å sikre nettopp dette, at barna vil og er motivert for læring. De har fortalt om bruk av Ipad og alternative måter å teste barnas kunnskap på istedenfor tradisjonelle prøver. Det blir interessant å se hvordan de legger opp arbeidet i sine respektive klasserom. Nesten et lite forskningsprosjekt for oss foreldre. Men at de ønsker å tilpasse undervisningen til hvert enkelt barn er det ingen tvil om.

Høyre vil skape en skole som gir muligheter for alle barn, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra. Høyre vil fjerne unødvendig byråkrati for lærerne i skolen slik at de kan bruke tiden sin på det viktigste, nemlig elevene.

Bli med på å videreutvikle arbeidet med å gi alle barn tilpasset undervisning - stem Høyre i høstens stortingsvalg!

Rita Kilvær
Stortingskandidat Vestfold Høyre