Fra medlemsmøte i Larvik Høyre

I et medlemsmøte på Høires Hus i Larvik tirsdag 16. oktober redegjorde ordførerkandidat Erik Bringedal for planer og forventninger foran valget i 2019, og hva som er viktig for Høyre og kommunen vår.


Erik fortalte engasjert om kommunens fremtid, og trakk frem Lars Ueland Kobro og hans visjoner om den såkalte Kommune 3.0. Samskaping, vi løser kommunens utfordringer sammen.  Herunder belyste han følgende saker som viktig for Høyre og kommunen vår.

Velferdsteknologi er en avgjørende faktor for å løse morgendagens utfordringer særlig i Helse- og omsorg. Innovasjonene vil komme som «perler på en snor».
Moderne skoler trenger en viss størrelse for å kunne levere morgendagens tjenester. Trolig er skolestruktur en nødvendig debatt å ta i løpet av den neste perioden.

Handlingsregelen som snart ligger til behandling er nødvendig for å sikre kommunens fremtidige økonomi.

Hovedutvalgsmodellen er modellen vi må ha i fremtidens politiske Larvik.

Vi har massevis av planer i skuffer i Larvik, men for lite fokus på tiltak med gjennomføringskraft.«Fra ord til handling». «Fra plan til tiltak».

Vi må slipe diamanten i Indre Havn, fjerne jernbanen, og utvikle dette unike området.