Har du forslag til listekandidater?

Nominasjonskomitéen  har startet sitt arbeid frem mot kommunevalget 2019. I denne forbindelse ønsker nominasjonskomiteen innspill fra medlemmene på listekandidater. 

Innspill sendes til leder av nominasjonskomiteen Asbjørn Birkeland,  

b-asbjoe@online.no tlf: 901 46 654  Nominasjonskomiteen vil gjennomføre intervjuer i april/mai. Dersom det er ønskelig med informasjon om nominasjonskomiteens arbeid og/eller nominasjonsprosessen, rettes henvendelsen til leder av nominasjonskomitéen Abjørn Birkeland b-asbjoe@online.no tlf: 901 46 654

Nominasjonsmøtet vil avholdes 29. august klokken 1800 på Høyres Hus i Larvik.