"Nominasjonskomiteen er valgt. Dens mandat er å foreslå en valgliste som skal gi oss ordfører fra 2019!

Komiteen består av  følgende medlemmer:

Asbjørn Birkeland (leder) 90146654   b-asbjoe@online.no 
Berit Fjeldheim 41314798                  fjeldheim.berit@gmail.com
Anders Drangeid  41352177               anders.drangeid@gmail.com
Lise Ambjørnsen 91339037               lise@finform.no
Eva Thrane Nielsen 92289580           evathranenielsen@gmail.com
Anders Assev 90528069                     assev@online.no


Komiteen har startet arbeidet med å sette opp bruttolister for valglisten, inndelt i følgende kategorier:

  • Ordførerkadidater
  • Sikre plasser definert som de 10 øverste plassene på listen
  • Usikre plasser definert som de 20 nederste plassene på listen

Arbeidet med endelig utforming av forslag til valgliste vil foregå utover våren, med bl.a. Intervju-runder med toppkandidatene. Et endelig forslag til valgliste vil bli offentliggjort før sommerferien. Vi planlegger å avholde nominasjonsmøtet så tidlig som i begynnelsen av september, grunnet opplæring av toppkandidatene frem mot valgkampen i 2019. Datoer for møtet og offentliggjøring av liste vil bli annonsert senere. 

 Det oppfordres til å komme med forslag på kandidater, gjerne også på kandidater som i dag ikke er medlem av Høyre, men som kunne tenke seg å bli det. Ta kontakt med medlemmer av nominasjonskomiteen, helst pr. e-post."

Mvh
Asbjørn