Nominasjonsmøtet kommunevalget i Larvik 2019

Høyre innkaller med dette til nominasjonsmøte i Høyres Hus tirsdag 28. august klokken 1800. Kommunevalget 2019 er et viktig valg for Larvik Høyre og vi har klare ambisjoner om å vinne ordførervervet.


Nominasjonskomiteen har kommet med sin innstilling til kandidater til kommunevalget 2019 Komiteen har nominert Erik Bringedal som ordførerkandidat.

Bringedal er født og oppvokst i Larvik, er gift og har tre voksne barn. Han er utdannet Siviløkonom fra Universitetet i Lund i Sverige i 1978 og har grunnfag i Offentlig rett fra Universitetet i Oslo 1979.

Foruten studier og noen arbeidsår i Oslo og Australia har han vært bosatt i Larvik i alle år. Han har siden 1982 arbeidet i mange ulike lederstillinger i ABB, nå senest som innkjøpssjef. Bringedal går av med pensjon i april 2019.

Bringedal har tidligere erfaring som politiker og har vært kommunestyrerepresentant i Hedrum Kommunestyre for Høyre i perioden 1983-1987 og Larvik kommunestyre for Høyre i perioden 1987-1991.

Komiteen har foreslått en bredt sammensatt liste med noen kjente kandidater og noen nye. Komiteens leder Asbjørn Birkeland forteller at det er lagt vekt på god alder- og kjønnsfordeling. Komiteen har arbeidet for å få en større kvinneandel men har landet på 33% noe som er det samme som for 2015 valget. Det er videre lagt vekt på geografisk spredning.

Listen er som følger:

Navn                                                                    Bosted                                 Alder

1

ERIK BRINGEDAL

STAVERN

64

2

MARIE OFFENBERG

TORSTVEDT

54

3

SVEN MARIUS U. G.-HALLE

BRUNLANES

36

4

LARS JOHAN RØSHOLT

LARDAL

37

5

BIRGITTE GULLA LØKEN

BRUNLANES

50

6

OLAV R. EFTEDAL

KVELDE

17

7

RITA KILVÆR

TJØLLING

46

8

THOMAS LØVALD

LANGESTR.

43

9

KJERSTI MICHAELSEN

NANSET

54

10

ØIVIND HEYN

NANSET

66

11

GJERT GJERTSEN

TJØLLING

65

12

MORTEN RIIS-GJERTSEN

TJØLLING

54

13

PER ARNE HOLT

HOVLAND

40

14

KRISTIAN HORN HELLENES

NEVL.HAVN

25

15

MARIA VANDBAKK-RUTHER

LANGESTRAND

40

16

ERIK LARSEN

TJØLLING

49

17

LAILA LEKNES

STAVERN

78

18

EGIL HØEG

BYSKOGEN

61

19

H.C ZEINER TORBJØRNSEN

TJØLLING

44

20

KJETIL VOLD

NANSET

45

21

CORNELIA DE REGT

BJØNNES

67

22

KNUT OVESEN

LARDAL

77

23

TERJE PRYTZ

STAVERN

49

24

SVEIN TANDBERG

TORSTRAND

82

25

HEGE MARIA HANSEN

TJØLLING

39

26

TORE KAY LANDBØ

LANGESTR.

67

27

HARALD KVINSLAND-DOLST

BYSKOGEN

59

28

RUTH CATHRIN KARLSEN

NEVLUNGHAVN

52

29

OLE RØSHOLT

LARDAL

60

30

MARI PRAN

BØKELIA

50

 

På listens 4 øverste navn gis stemmetillegg.

 

 

Seniorrådgiver kommunalpolitikk Martin Engeset fra Høyres Hovedorganisasjon er invitert til å lede møtet

 

Dagsorden:

 

1.       Velkommen ved styreleder Rita Kilvær

2.       Godkjennelse av innkalling og antall tilstedeværende med stemmerett.

3.       Valg av møteleder (styrets forslag til møteleder: Martin Engeset).

4.       Informasjon om nominasjonskomiteens arbeid ved leder Asbjørn Birkeland.

5.       Presentasjon av ordførerkandidat Erik Bringedal

6.       Nominasjon av Høyres kandidater til kommunevalg.

7.       Fullmakt til foreningsstyret til å supplere listen ved eventuelle frafall.

8.       Valg av tillitsvalgte for listen. Disse har ansvar for å sende listen til valgstyret i kommunen innen fristen, og være kontaktpersoner overfor myndighetene.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

 

 

Velkommen til nominasjonsmøte!

 

Vennlig hilsen

Styret i Larvik Høyre