Opplysende og engasjerende medlemsmøte om ny InterCitytrasé og jernbanestasjon

Interessant og opplysende medlemsmøte i Larvik Høyre i kveld, hvor  Niels Torp redegjorde for hvordan de har tenkt at jernbanestasjonen bør få en sentral plassering i Larvik sentrum sett i sammenheng med byutvikling.  Byplanlegger Tor Atle Berg holdt et engasjerende innlegg om viktige premisser for gode, levende og fremtidsrettede byer. Engasjerte medlemmer bidro med gode spørsmål og refleksjoner.