Gruppeleder og ordførerkandidat til valget i 2015 Bjarne Steen har meddelt nominasjonskomiteen at han ikke stiller til gjenvalg

Nominasjonskomiteen i Larvik Høyre er godt i gang med finne kandidater som skal stå på Høyres kommunevalgsliste til neste år.  Gruppeleder og ordførerkandidat til valget i 2015 Bjarne Steen har meddelt nominasjonskomiteen at han ikke ønsker å være med videre.

 Bjarne Steen har til sammen over 20 års deltagelse i kommunepolitikken i Lardal og Larvik og har gjort en formidabel innsats for lokalpolitikken. Han sier selv at tidspunktet er inne til å ta en endelig vurdering og beslutning om egen politiske fremtid og viser til at det å drive med lokalpolitikk er krevende å kombinere med vanlig jobb og et normalt familieliv.

Nominasjonskomiteen har sitt siste møte i august. Listen over nominerte kandidater vil bli offentliggjort 14 dager før nominasjonsmøtet som finner sted 28.8.18 klokken 1800 på Høyres Hus.