Vi tror på Larvik

Høyres ordførerkandidat i Larvik, Erik Bringedal.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Larvik Høyre jobbe for de neste årene:

 • Garantist mot eiendomsskatt.
 • Etablere et lokalmedisinsk senter.
 • Arbeide for at kollektivtilbudet i Larvik og omegn forbedres og reflekterer Larviks sentrale plassering i det nye fylket Vestfold og Telemark.
 • Styrke idretten.
 • Bygge gang- og sykkelveier.
 • Satse på Larvik som SmartBy, blant annet gjennom intelligente transportsystemer (ITS) for å utnytte transportkapasiteten mer effektivt.
 • Jobbe aktivt for firefeltsvei fra Kverken til Kanalgata/Revet med et planfritt kryss på Øya.
 • Arbeide for at det bygges ny veiforbindelse over Lågen sør for Bommestad.
 • Styrke Larvik sentrum med flere leiligheter gjennom fortetting og urban bebyggelse.
 • Prioritere sentrumsutvikling og ny jernbanestasjon i Kongegata. Kontorarbeidsplasser lokaliseres primært i sentrum.
 • Gi gratis halleie til aktiviteter rettet mot barn og unge. Ordningen skal også omfatte natur og kunstgressbaner.
 • Arbeide for at det bygges ny bro over Lågen sør for Bommestad.
 • Arbeide for firefelts vei fra E18 langs Elveveien til Larvik havn, og nytt Øya-kryss.
 • Arbeide for realisering av ny sentrumsnær jernbanestasjon i Larvik som et kollektivknutepunkt, med tilstrekkelige parkeringsarealer.

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: