Vil øke kompetansen til politiet innen etterforskning av digitale spor

Under Høyre sitt landsmøte fikk leder for Larvik Høyre Rita Kilvær og Høyres kommunestyrerepresentant i Larvik Marie Offenberg gjennomslag for sitt innspill om økt kompetanse innenfor digital etterforskning hos politiet. Forslaget ble tatt godt imot og er nå en del av Høyres offisielle politikk.