ÅRSMØTE LARVIK HØYRE 2018

Larvik Høyre innkaller til årsmøte onsdag 28.11.2018 klokken 19.00 på Høyres Hus

Kjære medlem,
Det innkalles med dette til årsmøte i Larvik Høyre.
Vi har vært så heldige å få følgende foredrag som innledning:
Høyre- i skjæringspunktet mellom konservatisme og liberalisme på norsk, ved Jon Gunnar Pedersen tidligere statssekretær, politisk rådgiver og nå partner i Arctic Securities
 
Det blir enkel servering. Etter foredraget settes årsmøtet med følgende agenda:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Spørsmål om åpent / lukket møte
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Valg av 2 til å skrive under protokollen
 • Styrets årsberetning
 • Senior Høyres årsberetning
 • Unge Høyres årsberetning
 • Høyres Hus årsberetning
 • Kommunestyregruppens årsberetning
 • Orienteringer:
  • Siste avlagte årsregnskap (2017) med revisjonsberetning (tas til orientering)
  • Regnskapsrapport fra 1. januar 2018 til siste månedsslutt før Årsmøtet og budsjett for 2019 (tas til orientering)
 • Valgkomiteens innstilling på valg av:
  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • 1 Revisor
 • Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste Årsmøte
 • Fylkesårsmøte 9.-10. februar 2019:
  • Valg av delegater m/vara til Fylkesårsmøte
 • Fastsettelse av kontingent
 • Innkomne saker til Årsmøtet

 
Dersom du ønsker å få tilsendt årsmøtepapirene, send oss en epost til larvik@hoyreforening.no

Har du saker du ønsker å melde inn til årsmøtet gjøres det senest 14 dager før møtet på epost adressen over.
 

Velkommen!
 

Vennlig hilsen

Styret i Larvik Høyre