Årsmøte - Larvik Høyre

Vi ønsker velkommen til årsmøte 2020!

Det innkalles til årsmøte i Larvik Høyre.

Saker iht vedtektene.

Evt saker må være styret i hende senest 10. november.
Sendes mari.pran3@gmail.com

Velkommen!