Møte Larvik Senior Høyre

Oppsummering av erfaringer og resultater etter valget
Kommunestyrerepresentant Birgitte Gulla Løken orienterer