Møte Larvik Senior Høyre

Vindmøller - konsekvenser for naturen?
Forfatter og journalist Torgeir Wittersø Skancke orienterer