Nominasjonsmøte

Det innkalles med dette til nominasjonsmøte i Larvik Høyre for kommunevalget 2019. 


Nominasjonskomiteen har kommet med sin innstilling til kandidater til kommunevalget 2019 Komiteen har nominert Erik Bringedal som ordførerkandidat.

Bringedal er født og oppvokst i Larvik, er gift og har tre voksne barn. Han er utdannet Siviløkonom fra Universitetet i Lund i Sverige i 1978 og har grunnfag i Offentlig rett fra Universitetet i Oslo 1979.

Foruten studier og noen arbeidsår i Oslo og Australia har han vært bosatt i Larvik i alle år. Han har siden 1982 arbeidet i mange ulike lederstillinger i ABB, nå senest som innkjøpssjef. Bringedal går av med pensjon i april 2019.

Bringedal har tidligere erfaring som politiker og har vært kommunestyrerepresentant i Hedrum Kommunestyre for Høyre i perioden 1983-1987 og Larvik kommunestyre for Høyre i perioden 1987-1991.

Komiteen har foreslått en bredt sammensatt liste med noen kjente kandidater og noen nye. Komiteens leder Asbjørn Birkeland forteller at det er lagt vekt på god alder- og kjønnsfordeling. Komiteen har arbeidet for å få en større kvinneandel men har landet på 33% noe som er det samme som for 2015 valget. Det er videre lagt vekt på geografisk spredning.

Under følger listen:

Navn                                                                Bosted                                Alder

1

ERIK BRINGEDAL

STAVERN

64

2

MARIE OFFENBERG

TORSTVEDT

54

3

SVEN MARIUS U. G.-HALLE

BRUNLANES

36

4

LARS JOHAN RØSHOLT

LARDAL

37

5

BIRGITTE GULLA LØKEN

BRUNLANES

50

6

OLAV R. EFTEDAL

KVELDE

17

7

RITA KILVÆR

Ø.HALSEN

46

8

THOMAS LØVALD

LANGESTR.

43

9

KJERSTI MICHAELSEN

NANSET

54

10

ØIVIND HEYN

NANSET

66

11

GJERT GJERTSEN

TJØLLING

65

12

MORTEN RIIS-GJERTSEN

TJØLLING

54

13

PER ARNE HOLT

HOVLAND

40

14

KRISTIAN HORN HELLENES

NEVL.HAVN

25

15

MARIA VANDBAKK-RUTHER

LANGESTRAND

40

16

ERIK LARSEN

TJØLLING

49

17

LAILA LEKNES

STAVERN

78

18

EGIL HØEGH

BYSKOGEN

61

19

H.C ZEINER TORBJØRNSEN

TJØLLING

39

20

KJETIL VOLD

NANSET

45

21

CORNELIA DE REGT

BJØNNES

67

22

KNUT OVESEN

LARDAL

77

23

TERJE PRYTZ

STAVERN

49

24

SVEIN TANDBERG

TORSTRAND

82

25

HEGE MARIA HANSEN

TJODARLYNG

39

26

TORE KAY LANDBØ

LANGESTR.

67

27

HARALD KVINSLAND-DOLST

BYSKOGEN

59

28

RUTH CATHRIN KARLSEN

NEVLUNGHAVN

52

29

OLE RØSHOLT

LARDAL

60

30

MARI PRAN

BØKELIA

50

 

På listens 4 øverste navn gis stemmetillegg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningsleder Rita Kilvær sier at valget for 2019 er svært viktig for Larvik Høyre og at ambisjonen for partiet er å vinne ordførervervet.

Endelig liste vil foreligge etter nominasjonsmøtet 28. august 2018.

Vennlig hilsen

Styret i Larvik Høyre

Ved ytterligere spørsmål kan følgende kontaktes:

Asbjørn Birkeland
nominasjonskomiteens leder
90146654                                                                      

Rita Kilvær
Foreningsleder Larvik Høyre
95721493