Seniorkraften i Larvik Høyre

Vi reiser på guidet busstur til nordre del av Larvik, Lardal.
Spørsmål rettes til Berit Fjeldheim, tlf 413 14 798