Kontakt

Hun kan nås på tlf: 913 25 431 og mail: mari.pran3@gmail.com.

Larvik Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Frihet til å velge, ta egne beslutninger og til å styre sitt eget liv er byggesteiner i vårt samfunnssyn. Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet. Vi skal få utvikle oss i familien, nærmiljøet og frivillige fellesskap, som får sin styrke fra det engasjementet hver og en av oss bidrar med.

Larvik Senior Høyre ledes av Berit Fjeldheim og kan nås på tlf: 413 14 798 og mail: fjeldheim.berit@gmail.com

Larvik Unge Høyre ledes av Olav Roligheten Eftedal og kan nås på tlf: 917 64 887 og mail: olavreftedal@gmail.com

Adresse

c/o Vestfold og Telemark Høyre, Postboks 3009 - Handelstorget
3707 SKIEN

Telefon

91325431

Larvik Høyre

Larvik Høyre ledes av Mari Pran

Hun kan nås på tlf: 913 25 431 og mail: mari.pran3@gmail.com.

Larvik Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Frihet til å velge, ta egne beslutninger og til å styre sitt eget liv er byggesteiner i vårt samfunnssyn. Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet. Vi skal få utvikle oss i familien, nærmiljøet og frivillige fellesskap, som får sin styrke fra det engasjementet hver og en av oss bidrar med.

Larvik Senior Høyre ledes av Berit Fjeldheim og kan nås på tlf: 413 14 798 og mail: fjeldheim.berit@gmail.com

Larvik Unge Høyre ledes av Olav Roligheten Eftedal og kan nås på tlf: 917 64 887 og mail: olavreftedal@gmail.com