Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Barnehage

Luster Høgre vil ha tilflytting til Luster og me ynskjer at heile Indre Sogn skal vere felles arbeidsmarknad. Da må opningstidene i barnehagane tilpassast dette og Luster må alltid ha ledige barnehageplassar og fleksibel opptakspraksis. Innhald og det pedagogiske tilbodet er viktig.

Lustraskulen

Lustraskulen består av kunnskapsrike lærarar og elevar som leverar gode resultat nasjonalt. Høgre meiner at Lustraskulen kan komma heilt til topps, og vil derfor prioritera og fremma tiltak som gjev ytterligare auke i kunnskap og kvalitet.

Helse og sosialpolitikk

Luster har gode og desentraliserte omsorgsinstitusjonar i Gaupne, Luster og på Hafslo. Omsorg skal handle om kvalitet for brukarane, anten det er i heimen, i omsorgsboligen eller på sjukeheimen. Dei tre Omsorgsentera må organiserast på ein måte som gjev den beste og tryggaste omsorga for brukaren.

Landbruk

Landbruket er viktig for busetjing og kulturlandskapet i Luster, samt at landbruksnæringa legg grunnlaget for anna næring. Luster Høgre vil leggje til rette for ein vidare modernisering av drifta, slik at landbruket er best mogleg rusta for framtida.

Ingar Norberg - Leder, Luster

Ingar Norberg

Leder, Luster

Kontakt

Luster Høgre

Ingar Norberg

Leder
Telefon 94183960

Steinar Gerhardsen

Fylkessekretær
Telefon 93054555

Våre folk