Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Trygg og sikker kommune

Gjennom målrettet forbyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal alle føle seg trygge i Asker. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.

Miljø og klima

Asker skal være en miljø- og klimavennlig kommune, som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. For å være med på å løse den globale klimakrisen skal Asker redusere klimautslippet med 50% innen 2030 og være karbonnøytralt innen 2050.

Nyskapning og vekst

Sørge for at næringslivet i kommunen har de beste vilkårene for nyskapning og vekst. Vi ønsker å øke andelen kunnskapsbedrifter, legge til rette for gründere og sørge for flere kortreiste arbeidsplasser. Varig velferd bygger på lønnsomme bedrifter med trygge arbeidsplasser.

Utvikling av Osloregionen

Asker Høyre vil bidra i utviklingen av Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region. Ta vår del av befolkningsveksten med en aktiv boligpolitikk. Vi skal ha en åpen og tverrpolitisk prosess knyttet til Kommunereformen.

Lene W Conradi - Ordførerkandidat, Asker

Lene W Conradi

Ordførerkandidat, Asker

Kontakt

Asker Høyre

Cecilie Lindgren

Leder
Telefon 99581772

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Aktuelt

Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt

Våre folk