Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

En skole for kunnskap og mestring

Asker Høyre vil ha en skole som gir muligheter for alle og gir alle elever grunnleggende ferdigheter og kunnskap. Barn og unge skal glede seg til å gå på skolen, få mulighet til å utvikle seg, og være del av et fellesskap. Asker Høyre vil ha en skole med faglig dyktige lærere som er genuint opptatt av fag, pedagogikk og læringsmiljø.

Miljø og klima

Asker skal være en miljø- og klimavennlig kommune, som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. For å være med på å løse den globale klimakrisen skal Asker redusere klimautslippet med 50% innen 2030 og være karbonnøytralt innen 2050.

Helse: Kvalitet og verdighet i eldreomsorgen

Asker Høyre vil fortsette å styrke kvaliteten i tilbudet og satse mer på forebygging og rehabilitering. Verdighet og omsorg er grunnleggende verdier i vår helsepolitikk. Den enkelte innbyggers behov skal være i sentrum og Asker Høyre er garantisten for valgfrihet i tilbudet.

Verdighet og gode tjenester i omsorgsbolig og sykehjem er en selvfølge, og vi skal stadig strekke oss for gi et bedre mat- og ernæringstilbud, mer aktivitet og fellesskap, riktig helsehjelp og helhet i omsorgen.

Samferdsel: Grønn transport og bedre veier

Asker Høyre vil jobbe for bedre og mer helhetlige samferdsels- og kollektivløsninger. Jobbe for at ny E18 fra Lysaker til Drengsrud blir gjennomført som planlagt i Nasjonal transportplan og at ny E18 skal kobles på Røykenveien med tunnel. Asker Høyre ønsker å utvikle fjorden som ferdselsåre, og Fremtidens transport må være bærekraftig, effektiv og bidra til at vi når globale, nasjonale og lokale klimamål.

Lene W Conradi - Ordfører, Asker

Lene W Conradi

Ordfører, Asker

Kontakt

Asker Høyre

Stig Wettre-Johnsen

Leder
Telefon 97012494

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk