Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Trygg og sikker kommune

Gjennom målrettet forbyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal alle føle seg trygge i Asker. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.

Miljø og klima

Asker skal være en miljø- og klimavennlig kommune, som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. For å være med på å løse den globale klimakrisen skal Asker redusere klimautslippet med 50% innen 2030 og være karbonnøytralt innen 2050.

Nyskapning og vekst

Sørge for at næringslivet i kommunen har de beste vilkårene for nyskapning og vekst. Vi ønsker å øke andelen kunnskapsbedrifter, legge til rette for gründere og sørge for flere kortreiste arbeidsplasser. Varig velferd bygger på lønnsomme bedrifter med trygge arbeidsplasser.

Utvikling av Osloregionen

Asker Høyre vil bidra i utviklingen av Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region. Ta vår del av befolkningsveksten med en aktiv boligpolitikk. Vi skal ha en åpen og tverrpolitisk prosess knyttet til Kommunereformen.

Se vår politikk

Asker

Viken

Kontakt

Cecilie Lindgren
Leder
Telefon: 99581772

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Send oss en e-post

Aktuelt

Askers «siste» budsjett

Vi har nettopp vedtatt nåværende Askers siste budsjett. Spesielt viktig ble det denne gang for Høyre som styringsparti...

Meld deg inn i ditt parti.

Norge er internasjonalt ansett for å være et av verdens mest velfungerende demokratier. Interessen for partipolitikk synes likevel å...

Hva dreier det seg om ?

Det oppsto en litt pussig situasjon, og ganske sikkert utilsiktet fra begges side, da ordføreren i Asker og Frps lokallagsleder hadde...

Våre folk

Line Johansen

  • 1. nestleder

Petter Trebler

  • 2. nestleder
  • Kampanjeleder

Kay Arne Sørensen

  • Kampanjeleder
  • Medlemsansvarlig

Terje Lindberg

  • Informasjonsansvarlig

Turid Lohne Velund

  • Kvinneforumansvarlig

Lene W Conradi

  • Ordførerkandidat