Vår visjon

Drammen Høyre gjør Drammen klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle.

Våre hovedsaker

Regional vekstmotor

Drammen og regionen skal ha en vekst i antall arbeidsplasser som over tid tilsvarer én arbeidsplass per to nye innbyggere.

Vekst med kvalitet og gode nærmiljøer i hele byen

Drammen skal mestre veksten og skape et bedre bymiljø.

Trygge og gode oppvekstvillkår

Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår.

Skole. Flere skal lære mer

Norges beste skole – et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske

Se vår politikk

Drammen

Viken

Kontakt

Egil J. Bye
Leder
Telefon: 90059099

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Aktuelt

Våre folk

Fredrik A. Haaning

  • Ordførerkandidat

Gro Weltz

  • Kandidat

Leif Auke

  • Kandidat