Aktuelt

Nominasjonsprosess - Nye Drammen Høyre

Høyres Hovedorganisasjon har besluttet at det skal publiseres lister over dagens folkevalgte fra Høyre som ønsker gjenvalg ved Kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Derfor publiserer vi nå disse listene for de tre kommunene som blir en del av Nye Drammen Høyre. Dette er et ledd i nominasjonsprosessen foran det endelige og avgjørende nominasjonsmøtet som holdes i november 2018. ...

Brudd i samarbeidet mellom posisjonspartiene i Drammen Bystyre

Det borgerlige samarbeidet i Drammen bystyre er brutt hevder Fremskrittspartiet. De forsøker å legge skylden for dette på Høyre fordi vi ikke støttet deres varaordfører-vikar-kandidat i forbindelse med at Yousuf Gilani (V) nok en gang søkte om permisjon fra sine verv i Drammen bystyre. ...

Blåkveld med tema gen- og bioteknologi

Drammen Høyre inviterer til åpen Blåkveld med tema gen- og bioteknologi. Bli med i diskusjonen om retten til assistert, befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi, vilkårene for donasjon og forhåndslagring av kjønnscellerog muligheten til å identifisere biologisk opphav. ...

Slik skaper vi en bedre skole

I løpet av de siste ukene så har elevene strømmet inn på skolene igjen og et nytt skoleår har begynt. Men hvordan det kommende året skal bli bestemmes i stor grad av en person, nemlig læreren. ...

Endelig – nytt sykehus i Drammen!

Lokalisering på Brakerøya er avgjort - en gang for alle. Gamle Drammen sykehus skal bli erstattet, eller som det i sin tid het Buskerud sentralsykehus. Prosessen har pågått i over flere 10 år.

Nye Drammen - kommunen som har alt

Den 16. august var de to kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker, samt bystyret i Drammen samlet på Fossekleiva i Svelvik. Dette felles kommunestyremøtet var den formelle markeringen hvor den nye kommunen ble vedtatt opprettet. ...

Historisk for Høyre i Drammen

Ny meningsmåling i Drammen – Høyre større enn Arbeiderpartiet. Valget i 2013 var første gang siden andre verdenskrig at Høyre ble større enn Arbeiderpartiet i Drammen i et stortingsvalg. I følge den siste målingen tatt opp i Drammen ligger Høyre an til å gjenta bragden. ...

Derfor er omsorgsplanen så viktig for Drammens eldre

Foto: Rune Folkedal Det viktigste komiteen for helse, sosial og omsorg i Drammen har jobbet med de siste årene, er etter min mening helse-, sosial- og omsorgsplanen (HSO-planen), som komiteen i forrige periode utarbeidet og som ble vedtatt av et samlet bystyre. ...

Helseklynge på Brakerøya ER arbeidsplasser!

Det nye sykehuset på Brakerøya vil medføre store positive endringer for Drammen og Lier kommune. Etableringen av sykehuset vil bli en svært stor arbeidsplass og medfører sysselsetting både i anleggsperioden og når anlegget kommer i permanent drift. ...

Skolesatsingen i Drammen gir positive resultater

Nylig avdøde Hans Rosling, verdenskjent statistiker og lege, er kjent for å ha sagt at «Du kan ikke bruke media om du vil forstå verden». I førstesideoppslaget 20. mars gjør DT en iherdig innsats for å bevise at Roslings påstand er korrekt. ...

Kontrollutvalget og Marienlyst

Kontrollutvalget er et upolitisk organ. Spørsmålet på tirsdagens møte var derfor ikke for eller imot Marienlystutbygging, men en forvaltningsrettslig problemstilling vedr. bystyrevedtaket i 2015 om kommuneplanens arealdel – hvor Marienlyst inngikk. ...

Vi må styrke sivilforsvaret

Det har vært mye fokus på forsvaret de siste årene. Etter en lang periode med nedbygging, har Stortinget med Høyre i regjering vedtatt en historisk oppgradering av norsk forsvarsevne. ...

Gode læringsresultater i Drammen viser ny undersøkelse

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forskere fra Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkt hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer, når man tar hensyn til elevenes familiebakgrunn. SSB har i den forbindelse sammenlignet skolekvaliteten i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen. ...

Det lykkelige valget

Opprettelse av ny kommune bestående av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er fornuftig, fremtidsrettet og klokt. ...

Uttalelse årsmøtet - Sykehuset

Drammen Høyre avhold sitt årsmøte torsdag 16.november på Skur 1. I den anledning besluttet et enstemmig møte å fremme en uttalelse om sykehuset. ...

Kompromisser

I vårt demokratiske flerpartisystem er forhandlinger og kompromisser en naturlig del av hverdagen i politikken. Det innebærer at hvert enkelt politisk parti mange ganger må gå på akkord med egne primærmålsettinger når det skal finnes løsninger og fattes beslutninger. I Drammen formannskap ble det tirsdag fattet en beslutning om Gulskogen Senter som både høster ris og ros. ...

Dette mener jeg - Sørensen

Ståle Sørensen, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne og en av partiets stortingskandidater fra Buskerud, går i sin kronikk i Drammens Tidende den 13. oktober til frontalangrep mot undertegnede, Drammen Høyre og ytringsfriheten. ...

Drammen i sterk vekst

Arbeiderpartiets gruppeleder, Masud Gharahkhani, hevder i en kronikk i Drammens Tidende den 10. september at Drammen har utviklet seg til å bli en lite næringsattraktiv kommune. Han kommer i samme innlegg inn på arbeidsledigheten og utviklingen i boligmarkedet. ...

Derfor bevarer vi Nedre Storgate 20

«Ikke greit å være eiendomsutvikler i Drammen» - skriver Finn Sjuve i sitt innlegg i Drammens Tidende 16. desember. Det er vi ikke enige i. Drammen kommune har lagt til rette for en storstilt byutvikling gjennom mange år og det er prosjektert, gjennomført, og er under oppføring, mange store byggeprosjekter i Drammen sentrum. ...

Rustet for samarbeid i en ny kommune

I disse dager står kommunereformen høyt på dagsorden. Kommuner over hele landet har sonderinger, drøftinger eller forhandlinger med én eller flere nabokommuner. Fordeler ved en storkommune settes opp mot mulige ulemper. Hva kan vi tjene og hva kan vi risikere å tape ved å danne en større kommune sammen?...

Mobbing - ta signalene på alvor!

Jeg skriver dette først og fremst som mor og engasjert samfunnsborger som ikke kan unngå å bli berørt av denne veldig aktuelle problematikken blant våre barn og ungdom, nemlig mobbing. Når vi tenker at våre barn og ungdom er vår fremtid og at de tilbringer mange timer og år av deres liv på skolen, er jeg veldig opptatt av at skolemiljø spiller en stor rolle. At trivsel, trygghet og sunne forbilder...

Kan vi få til mer sammen?

I fremtiden, de neste 10-årene, kommer ikke alt til å være som før. Tidspunktet er derfor godt til å vurdere hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer. Kommunene i Drammensområdet er i ferd med å klargjøre hvilke forventninger vi har til en mulig ny kommune. ...

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Førstkommende helg avholder regjeringspartiet Høyre sitt landsmøte på Gardermoen. En av landsmøtets antatt mest debatterte saker vil bli landets forsvars- og sikkerhetspolitikk med hele 18 forslag til resolusjoner om temaet....

Kirken som kulturbærer

Den Norske kirke er en viktig historie- og kulturbærer. Drammen kommune har et godt samarbeid med Kirkelig Fellesråd som, i tillegg til religiøs virksomhet også, ivaretar viktige samfunnsmessige oppgaver på vegne av fellesskapet. ...

Demokratiske utfordringer

Gjennom sommeren har det vært mange diskusjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt som omhandler politikeres fremferd, ansvarsfraskrivelser og økonomiske disposisjoner.

Oposisjonens grunnløse angrep på Høyre og posisjonen i Drammen Bystyre

Det er med stor undring vi leser tirsdagens innlegg i Drammens Tidende, signert Ståle Sørensen som er gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne i Drammen Bystyre. Undringen blir ikke mindre når vi i dag leser et lignende innlegg fra Masud Gharahkhani som både er gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder for opposisjonen i Drammen Bystyre. ...

Valgflesk og tomme løfter

Valgkampen hardner til og Drammen Arbeiderparti kommer stadig med nye løfter om hvor fantastisk de skal gjøre det i Drammen om de kommer «til makten». Valgflesket serveres på store fat og kan virke forlokkende på dem som ikke har satt seg inn i helheten man må forholde seg til hvis man har ansvaret for Drammens styring og utvikling....

Er du 75 får du besøk

En dame jeg treffer med jevne mellomrom møtte jeg i går. Hun fortalte at hun var veldig fornøyd. Hun hadde fått besøk av en sykepleier som jobber i kommunen. Sykepleieren hadde kommet på besøk for å kartlegge om min venninne hadde behov for hjelp og om det er hjelpemidler hun trenger for å bo hjemme. Min venninne var kjempefornøyd. Hun fikk også denne sykepleieren som sin kontaktperson. Det er med...

Ingen gjeldskrise i Drammen

I et avisinnlegg torsdag 9 juli av Bjørn Helgerud fra Drammen Bylista blir gjeldssituasjonen til Drammen kommune nærmest fremstilt som «greske tilstander» og Høyre tildeles hovedansvaret for uføret. Innlegget er gir et grovt fortegnet og uriktig bilde av forholdet....

Gode barnehager

Som foreldre til to små gutter er vi svært opptatt av hvordan det står til med kvaliteten i barnehagene i byen.

Buskerudbypakke 2

Som eneste storbyområde i Norge har Drammensregionen ikke innført bompenger i forbindelse med utvikling av samferdsel. For å løse de store trafikale utfordringene regionen har, må nok bompengefinansiering være en del av løsningen enten vi ønsker det eller ei. ...