Bedre luft for alle i Drammen

Rene gater og ren luft er spesielt viktig for de som vokser opp i Drammen. Høyre skal sørge for at ingen skal behøve å holde seg innendørs når de egentlig har lyst til å gå ut.

Drammensregionen er spesielt utsatt for betydelig luftforurensning fra blant annet svevestøv fra biltrafikken på vinterstid. For å bedre dette vil Drammen Høyre jobbe for at Viken fylkeskommune under neste innkjøp av busser til kollektivtrafikken i vårt område skal prioritere å anskaffe elektriske busser i størst mulig utstrekning. Målet bør være at all kollektivtrafikk i Drammensregionen er elektrifisert og utslippsfri så snart som mulig, og i god tid før 2030.

Dessuten vil Drammen Høyre at nye Drammen kommune skal gjennomgå de anbud som gjelder for veirengjøring både for kommunale, fylkeskommunale og statlige veier i Drammen kommune for å samkjøre og effektivisere disse. Målet med effektiviseringen skal være å øke veirengjøringen betydelig i utsatte områder som Rosenkrantzgate, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Kreftings gate og andre gater hvor lokal geografi og trafikk gjør støv- og luftforurensingen spesielt problematisk.

Drammen kommune under Høyres ledelse skal utarbeide og gjennomføre en lokal plan for å senke luftforurensingen både trafikk og andre kilder, for eksempel vedfyring. Planen skal baseres på positive tiltak som for eksempel å spre informasjon om støtteordninger for energieffektivisering.