Blåkveld med tema gen- og bioteknologi

Drammen Høyre inviterer til åpen Blåkveld med tema gen- og bioteknologi. Bli med i diskusjonen om retten til assistert, befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi, vilkårene for donasjon og forhåndslagring av kjønnscellerog muligheten til å identifisere biologisk opphav.

Høyres landsmøte 2017 bestemte at partiet skal ha en bred diskusjon om bioteknologi innen april 2018 (landsmøtet 2018), og at dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med et nytt prinsipprogram. Les mere her:
https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2017/bioteknologi-assistert-befruktning-fosterdiagnostikk-donasjon-genterapi/

Sandra Bruflot, medlem av Høyres prinsipprogramkomite, innleder denne kvelden.

Onsdag 25.oktober fra 19.00 på Jonas B (Drammen).

Velkommen til Blåkveld!