Brudd i samarbeidet mellom posisjonspartiene i Drammen Bystyre


Det borgerlige samarbeidet i Drammen bystyre er brutt hevder Fremskrittspartiet. De forsøker å legge skylden for dette på Høyre fordi vi ikke støttet deres varaordfører-vikar-kandidat i forbindelse med at Yousuf Gilani (V) nok en gang søkte om permisjon fra sine verv i Drammen bystyre.


Venstre, Krf og Høyre var enige om at Krf skulle få denne plassen nå, etter at FRP fikk vikariatet i forrige permisjons-periode. Dette ville ikke FRP være med på og fremmet sin egen kandidat. Resultatet ble at ingen av posisjonens to kandidater ble valgt. I stedet kapret Arbeiderpartiet denne posisjonen i Gilanis permisjonsperiode frem til sommeren 2018.

Dette var prikken over i-en i et samarbeid som har vært meget anstrengt i lang tid. Høyre har arbeidet hardt for å komme frem til gode løsninger alle fire partier kunne samles om. Nå var det ikke lenger mulig å forene partene og det må vi i Høyre ta til etterretning.

Drammen Høyres bystyregruppe vil samle støtte, sammen med KRF og Venstre, for et ansvarlig budsjett som ivaretar kommunens oppgaver til beste for byens innbyggere.

Budsjettet behandles i bystyret tirsdag 28. november.