Endelig – nytt sykehus i Drammen!

Drammen sykehus
Høyre er garantisten for nytt sykehus i Drammen. Foto: Høyre
Lokalisering på Brakerøya er avgjort - en gang for alle. Gamle Drammen sykehus skal bli erstattet, eller som det i sin tid het Buskerud sentralsykehus. Prosessen har pågått i over flere 10 år.

Drammen sykehus

(Bilde: faksimile av Fremtiden 22. juni 2016).

  

Etter ørkenvandring er nå plassering og finansiering av nytt sykehus på plass. Endelig. Revidert budsjett stadfester at regjeringen gir Helse Sør Øst lånerammen, med 70mill til oppstart 2017. Prosjektet blir på litt over 10 milliarder kroner. Prosjektet har møtt mye motstand, fra byråkrater og partier som ikke ville ha nytt sykehus i Drammen.

Drammen sykehus

(Bilde: faksimile av artikkel i DT 11. juni 2013).

    

Det er forståelig at mange faktisk ikke har trodd at den evige runddansen omkring nytt sykehus endelig er slutt. Det er blitt gitt mange garantier. Tidligere helseministre er blitt skyflet rundt i hele nedre Buskerud og pekt på den ene tomta etter den andre. Arbeiderpartiet har vært i en særklasse. Drammens Tidende har laget en oversikt over Aps garantier du kan lese her. 

   

Drammen sykehus

(Bilde: faksimile av artikkel i DT 6. desember 2010)

    

Det skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. I tillegg skal det også etableres stråleterapi ved sykehuset. Det betyr oppgradering og nye investeringer av røntgenutstyr og ikke minst flere fagfolk med mer kompetanse. Pasienter fra Buskerud slipper å reise til Radiumhospitalet for å få stråleterapi. I tillegg ruster vi opp Kongsberg, Ringerike og Bærum sykehus. Hallingdal Sjukestugu på Ål har også fått midler, blant annet til ny CT-maskin.

Drammen sykehus har en dårlig teknisk tilstand, er lite funksjonelt og har ikke god nok kapasitet til å møte framtidens befolkningsvekst. Vi føler at vi har blitt hørt med hensyn til tomtevalg for nytt sykehus, spesialistfunksjoner som skal være på sykehuset og nå tilslutt med finansieringen. Store tunge prosjekter tar tid å realisere og noen og en hver kunne miste mote underveis. Takk til Bent Høie som skar igjennom og Vestre Viken som ikke snublet.

Drammen kommune har signalisert at de vil lokalisere legevakten til sykehuset og fylkeskommunen har sagt at de vil legge en videregående skole på området. Vi ser nå ansatser til det som kan utvikles til en helseklynge. Flere aktører jobber med å realisere dette.

I et så stort byggeprosjekt er det viktig at regionalt næringsliv rigger seg til i anbudsprosessene for oppdrag. Brakerøya området vil være en byggeplass i flere år og gi mange arbeidsplasser. Det er et megaprosjekt, og vi må utnytte dette maksimalt.