Derfor er omsorgsplanen så viktig for Drammens eldre

Foto:

Det viktigste komiteen for helse, sosial og omsorg i Drammen har jobbet med de siste årene, er etter min mening helse-, sosial- og omsorgsplanen (HSO-planen), som komiteen i forrige periode utarbeidet og som ble vedtatt av et samlet bystyre.

Vi i komiteen hadde under hele prosessen tett dialog med administrasjonen i kommunen, som jeg må berømme for å være lydhøre for våre tanker, føringer og ønsker.

Vi hadde bred medvirkning fra andre aktører i nærmiljøet, enten det var fra skoler/ barnehager, frivillige organisasjoner eller næringslivet, og ikke minst brukere og pårørende.

Dette er hovedingredienser som bidro til at resultatet måtte bli bra.

Jeg hørte på et seminar nylig at viktige og store endringer krever modige ledere. Og det må jeg si vi har hatt i denne prosessen. Ledere i administrasjonen, men også politisk ledelse.

Planen ble tverrpolitisk forankret i HSO-komiteen og bystyret. Men det stoppet ikke der, hele organisasjonen måtte motiveres og begeistres på samme måte som oss som var så heldige å få være med på studietur, konferanser, dialogmøter og workshops.

For det var jobben med implementering av HSO-planen som var det viktigste, med blant annet å øke kunnskap, dele tankesettet, bygge arbeidskultur, inspirere til kontinuerlig forbedringer og refleksjon.

Her har hele organisasjonen gjort en formidabel jobb med implementering av planen tilpasset de lokalet premisser.

Kreativitet og engasjement er noe alle merker når man ser aktivitetsoversikten i alle bydelene.

Livsgledesykehjem, konsept og sertifisering forutsetter oppfyllelse av ni kriterier som kanskje høres enkle ut, men det ligger mye arbeid, planlegging og koordinering bak.

Det er ikke noen hemmelighet at jeg personlig er veldig fornøyd med det formaliserte samarbeidet med frivillige organisasjoner og andre aktører i nærmiljøet man har fått til, for å bringe mangfold, livsglede, kulturaktiviteter, kontakt med dyr, hyggelig rammer rundt måltider, mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidsaktiviteter for beboere og for hjemmeboere og deres pårørende.

Ikke rart at brukerundersøkelser bekrefter at brukerne opplever medbestemmelse, tilfredshet og at de har innflytelse.

Vi merker nå virkningen av den HSO-planen vi vedtok på blant annet dialogmøter. Planen kan oppsummeres i fire strategier: Lengst mulig i eget liv. Sjef i eget liv. Trygg og aktiv hverdag. Hjelp når du trenger det.

For noen års siden brukte Senior-Høyre slagordet: «Gammel nok til å bestemme selv» i valgkampen. Når vi oppsummerer helse, sosial og omsorgsplanen og resultatet etter implementeringen, får vi bekreftet nettopp dette.

Brukeren i sentrum har fått en mer nyansert betydning når man tar hensyn om noe så enkelt som hva er viktig for hver enkelt i hverdagen. Noe som vi andre tar som en selvfølge:

Å bestemme når vil vi spise, hva vil vi spise, hvem som skal utføre hjemmetjenester hos oss og hvor lenge ønsker vi å bo hjemme.