Årsmøte 2017

Drammen Høyre avholdt årsmøte torsdag 23. november.

Det var over 70 tilstedeværende som fikk høre et svært godt foredrag av kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, som også er 1. nestleder i Høyre nasjonalt.

Etter åpningsforedraget ble årsmøtet gjennomført på tradisjonell måte og kveldens viktigste sak var vedtaket om sammenslåing av Svelvik-, Nedre Eiker og Drammen Høyre til «nye» Drammen Høyre fra 2020.

Nye Drammen Høyre skal ledes av et interimsstyre bestående av leder og nestleder i de tre foreningene, samt representanter fra Unge Høyre og SeniorHøyre i perioden frem til formell stiftelse finner sted.

Interimsstyret vil nedsette programkomite og nominasjonskomite som skal påbegynne arbeidet våren 2018.

 

Valg av nytt styre ga følgende resultat:

Leder: Fredrik A. Haaning

1. nestleder (politisk): Kjell Arne Hermansen

2. nestleder (organisatorisk): Christina Høyjer Mørkve

Økonomiansvarlig: Sigrid Dyrnes

Sekretær: Freddy Hoffmann

Medlemsansvarlig: Victoria Cavalini Fevik

Informasjonsansvarlig: Tord Deildok


Hovedstyrets medlemmer:

Tore Ernst Brath

Kjetil Eide

Christine Ax

Hannah Onshuus

Amrit Paul Singh

Sindre Dahl Øen