Drammen Høyres årsberetning 2019

2019 var året da Høyres lokalforeninger i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen ble slått sammen til én ny forening, Nye Drammen Høyre, og etter hvert “Drammen Høyre”. Det vil si, stiftelsesdagen var 29. november 2018.


Sammenslåingen av foreningene ble tilrettelagt av et interimstyre ledet av Fredrik Håning, leder av Drammen Høyre frem til sammenslåingen. Interimstyret opprettet også valgkamputvalg med valgkampleder. Valgkampleder og Valgkamputvalg var derfor godt i gang med å planlegge kommunevalget 2019 på det tidspunkt nye Drammen Høyre ble stiftet.