Drammen Unge Høyre til kamp mot marin forsøpling


Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid. Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Det er som om en full søppelbil tømmer 15 tonn plast ut i havet hvert minutt av hvert døgn året gjennom. Og om dette fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Det er en trussel både mot fisk, fugl og annet dyreliv, mot sjømatressursene våre og mot vår egen bruk av strender og sjø. 

Dette er et problem som må løses både internasjonalt og nasjonalt. Internasjonalt fikk Norge rett før jul tilslutning i FNs Miljøforsamling til et nytt vedtak om marin forsøpling, der målet er helt å stanse tilførsel av plast til verdenshavene. Dette er en seier som vil få stor betydning globalt i årene fremover. Norge følger også opp ved å bruke 150 millioner kroner over bistandsbudsjettet til tiltak mot marin forsøpling og mikroplast, som bl.a. skal bidra til bedre avfallshåndtering i områdene der forsøplingen er størst, bl.a. i Asia.

Men vi må gjøre en innsats her hjemme også. Regjeringen har bl.a. opprettet en tilskuddsordning på til sammen 80 mill. kr til mange engasjerte og frivillige foreninger og lag som ønsker å være med på strandrydding. Ordningen med Fishing for Litter, der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske, videreføres og utvides til flere fiskehavner. Regjeringen har også opprettet og bevilget 27 millioner i 2018 til et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen, hvor kampen mot marin forsøpling blir en sentral oppgave. Og senere i år vil Miljødirektoratet foreslå en rekke nye nasjonale tiltak, for eksempel om tiltak mot spredning av mikroplast fra bildekk og spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner. 

Men plastforsøpling i naturen er også et problem der alle kan gjøre en liten forskjell, uten at det er veldig dyrt eller veldig vanskelig. 

Det kan være så enkelt som å ta med en liten pose neste gang du er ute på tur i naturen, så du kan ta med plastsøppel du finner hjem. Eller, du kan bli med oss i Drammen Unge Høyre på strandryddedagen den 5. mai. Vi møtes ved rådhuset i Drammen 10.00, og holder på i et par timer. 

Vi håper at du blir med på dugnaden!