Endring i dagsorden for nominasjonsmøtet i "nye" Drammen Høyre onsdag 23. mai 2018

Til alle medlemmer i Svelvik Høyre, Nedre Eiker Høyre og Drammen Høyre

Det vises til utsendt invitasjon til nominasjonsmøte for ordførerkandidat fra Høyre ved kommunevalget i 2019 datert 26. april 2018

Nominasjonskomiteen til kommunevalget i 2019 har bedt interimsstyret i «nye» Drammen Høyre om en endring i dagsorden i forbindelse med valg av ordførerkandidat på nominasjonsmøtet i Buskerud Fylkeshus onsdag 23. mai 2018 kl. 18.00.

Endringen består i at det i stedet for kun valg av ordførerkandidat skal foretas valg på de 3 øverste plassene på kommunevalglisten.

Interimsstyret har godkjent denne endringen med bakgrunn i de fullmakter som er gitt gjennom likelydende vedtak på årsmøtene i alle de 3 eksisterende lokalforeninger i november 2017 (se tidligere utsendte mail med kopi av disse dokumentene).

«Nye» Drammen Høyre ønsker velkommen til nominasjonsmøtet i Fylkestingssalen i 2. etg. og vi gjentar at alle medlemmer av de tre lokallagene er stemmeberettigede på møtet forutsatt at man har betalt årets kontingent og vært medlem av Høyre i minimum 4 uker.