Fredrik Haanings landsmøteinnlegg 2019

Ordførerkandidat for Drammen Høyre, Fredrik Haaning.

- I Drammen, hvor jeg stiller til valg som ordfører om knappe 6 måneder, er det én sak som skaper større debatt enn alle andre politiske saker til sammen.

Dirigenter – kjære landsmøte!

Det blir et demokratisk problem når vi politikere innfører skatter og avgifter befolkningen ikke forstår.

Høyre har alltid vært partiet som vil begrense inngrep i folks valgfrihet og lommebok.

I Drammen, hvor jeg stiller til valg som ordfører om knappe 6 måneder, er det én sak som skaper større debatt enn alle andre politiske saker til sammen.

Det er innføring av en bypakke med det klingende navnet Buskerudbypakke 2 som innebærer at det skal settes opp 42 bompunkter i og rundt byen for å skaffe til veie finansiering av et utvidet kollektivtilbud, gang- og sykkelveier og noen mindre bilveistrekninger hvorav to er klassifisert som riksveier.

Kostnaden er stipulert til ca. 15 000 kroner i året for en småbarnsfamilie med anstrengt økonomi og som ikke har mulighet til å skaffe seg en stor elektrisk bil med plass til både barn og voksne.

- Ta bussen, sier politikerne.

Men det er ikke lett når man skal få hverdagen til å fungere med levering i barnehage, komme seg til jobben, handle mat, få ungene på fotballtrening og kulturskole om ettermiddagen og hente dem igjen om kvelden.

- Ta bussen eller sykkelen, sier vi.

Drammen er ingen storby med sine knapt 70 000 innbyggere.

Folk forstår ikke budskapet når vi sier at det er nødvendig å tømme lommeboken deres for å oppnå målsettingene i Paris-avtalen og klimaforliket på Stortinget.

Særlig ikke når bilparken er i ferd med å elektrifiseres og befolkningsøkningen i Drammensregionen er marginal.

Som lokalpolitikere ser vi ingen annen utvei enn bompengefinansiering for å oppfylle statlige krav om nullvekst i personbiltrafikken og for å få bygget noen skarve bilveier som staten ikke vil være med og finansiere.

Kjære landsmøte!

Det er på tide med en kursendring.

Vi kan ikke fortsette å fjerne oss fra folks virkelighet.