Gode barnehager

Barnehage
Som foreldre til to små gutter er vi svært opptatt av hvordan det står til med kvaliteten i barnehagene i byen.

Vi er så heldige at vi har fått ha eldstemann på 3 i en helt fantastisk barnehage. Personalet er hyggelige og dyktige, og de setter barnas behov først. Vårt inntrykk som foreldre et at dette er en god barnehage å være i, og at barna trives og utvikler vennskap med hverandre og tillit til de voksne.

Dessverre er det ikke alle forunt å være like godt fornøyd med barnehagen som vi er. Det er alt for store forskjeller i kvalitet mellom barnehagene rundt om i landet. Når vi som foreldre sender det kjæreste vi har i barnehagen, må vi kunne være trygge på at de små har det bra og får all den oppfølgingen de måtte trenge den tiden de er der.

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. For å heve kvaliteten i alle norske barnehager gjennomfører regjeringen nå et lærerløft i barnehagene, Som blant annet innebærer 60 millioner kroner mer til kompetanseheving i 2015.

I Drammen er vi så heldige å ha landets tryggeste barnehager. Det viser en undersøkelse gjort i alle norske barnehager. Dette er blant annet som følge av et politisk valg om å legge stor vekt på kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom prosjektet Norges beste barnehage.

Barnehagen er ikke, og skal ikke være, en obligatorisk del av læringsløpet. Men de aller fleste barn går i barnehage i dag, og tilbringer store deler av dagen der. Da må vi være sikre på at barnehagen er et godt og trygt sted å være, og et sted hvor de blir utfordret og som bygger opp under nysgjerrigheten deres.

Vi er takknemlige for hver dag vi kan hente en lykkelig treåring etter nok en fin dag i barnehagen. Dette unner vi alle foreldre i samme situasjon. Derfor håper vi at Høyre får fortsette det viktige arbeidet med å sikre kvaliteten i barnehagene i Drammen også etter valget 14. september.

Christine og Egil Ax

Bystyrekandidater

Drammen Høyre