Har du forslag til hvem som skal bli Høyres ordførerkandidat i Nye Drammen kommune?


Nominasjonskomitéen for Nye Drammen Høyre har startet sitt arbeid frem mot kommunevalget 2019. I denne forbindelse ønsker vi innspill fra medlemmene på ordførerkandidater for nye Drammen Høyre.

Innspill sendes til sekretær i nominasjonsomiteen Elisabeth Lindberg (e-post) innen 1. april. Dersom det er ønskelig med informasjon om nominasjonskomiteens arbeid og/eller nominasjonsprosessen, rettes henvendelsen til leder av nominasjonskomitéen Johan Bauman  (e-post)