Innkalling til nominasjonsmøte for valg av ordførerkandidat for nye Drammen Høyre til kommunevalget i 2019

Til alle medlemmer i Svelvik-, Drammen- og Nedre Eiker Høyre!

Interimsstyret i «nye» Drammen Høyre innkaller herved til nominasjonsmøte for valg av partiets ordførerkandidat til «nye Drammen kommune ved regions- og kommunevalget høsten 2019.

Møtet avholdes i fylkestingssalen i Buskerud fylkeshus – Haugesgate 89 – 2. etg. onsdag 23. mai 2018 kl. 18.00

Alle medlemmer av de tre lokallagene er stemmeberettigede på møtet forutsatt at man har betalt årets kontingent og vært medlem av Høyre i minimum 4 uker.

Valget styres og gjennomføres av nominasjonskomiteen i «nye» Drammen Høyre som ble nedsatt av interimsstyret i «nye» Drammen Høyre i henhold til enstemmige- og likelydende vedtak om sammenslåingsprosessen for de tre lokalforeningene på årsmøtene til Svelvik Høyre, Drammen Høyre og Nedre Eiker Høyre i november 2017.

Valget foretas i samsvar med fellesvedtekter/ standardvedtekter for Høyres kommuneforeninger og likelydende vedtak på årsmøtene i Svelvik-, Drammen- og Nedre Eiker Høyre.

For interimstyret i «nye» Drammen Høyre

Fredrik A. Haaning

Leder Drammen Høyre