NYTT SYKEHJEM I NEDRE EIKER KAN BYGGES!

Det har i mange år vært et ønske om å bygge nytt kommunalt sykehjem i Nedre Eiker.

Økonomien i kommunen har ikke vært slik at dette har vært mulig å gjennomføre, men nå blir det bygging på Brekkejordet i Krokstadelva.

Kommunestyret i Nedre Eiker har besluttet å bygge dette sykehjemmet som vil koste ca. 600 millioner kroner. Det har de kunnet gjøre fordi Nedre Eiker, Svelvik og Drammen blir en ny kommune fra 1. januar 2020 og fellesnemda for etableringen av den nye kommunen har gitt «grønt lys" til dette store- og kostbare prosjektet som er viktig for befolkningen i Nedre Eiker.

Høyre i Nedre Eiker, Svelvik og Drammen har vært positive til etableringen av «nye» Drammen lenge.

Det er fordi vi i Høyre mener at en større kommune får bedre muligheter til å løse felles oppgaver på en mer effektiv og kostnadsbesparende måte. I tillegg får den nye kommunen fagmiljøer og mange dyktige ansatte som gjør det mulig å ta tak i saker vi tidligere ikke har hatt kapasitet til hver for oss.

Drammen blir Norges 7. største kommune med ca. 100.000 innbyggere, ca. 6500 ansatte og med store budsjetter som gir et annet handlingsrom enn det Nedre Eiker tidligere har hatt.

Vi i Høyre er glade for at vedtaket om å opprette en ny kommune sammen gir umiddelbare resultater for innbyggerne. Nytt sykehjem på Brekkejordet i Krokstadelva er et eksempel, men vi er sikre på at det kommer mange positive effekter etter 1. januar 2020 som befolkningen i de tre nåværende kommunene vil merke godt.

For oss i Høyre er det helt avgjørende at alle som bor i «nye» Drammen skal føle tilhørighet og få det samme tilbudet fra kommunen uavhengig av om du bor på Mariås, på Konnerud eller på Steinberg. Det finnes ikke et A- og B-lag i Drammen.

Drammen Høyre vil arbeide for en kommune hvor folk trives og hvor alle får gode og likeverdige, offentlige tilbud.